MÜKELLEFZORUNLULUKTARİH
2018 veya 2019 Yılında Brüt Satış Hasılatı 5 Milyon TL Üzeri Mükelleflere-Fatura + e-Arşiv + e-Müstahsil


e-Defter + e-Defter saklama

01/07/2020


01/01/2021

EPDK’dan Lisanslı Şirketler (Bayilik Lisansı Olanlar Dahil) ÖTV 1e-Fatura + e-Arşiv Fatura + e-Defter + e-Müstahsil + e-İrsaliye + e-Defter Saklama

01/07/2020

İnternet Aracılığı ile Satış Kiralama İşlerine İnternet Siteleri Yoluyla Aracılık Edenlere-Fatura + e-Arşiv Fatura + e-Defter + e-Defter Saklama

01/01/2020

Komisyoncu veya Tüccar Olarak Sebze-Meyve Ticareti Yapanlare-Fatura + e-Arşiv Fatura + e-Defter + e-Müstahsil + e-Defter Saklama + e-İrsaliye

01/01/2020

Bavul Ticareti Yapanlare-Fatura + e-Arşiv


e-Defter + e-Defter saklama

01/07/2020


01/01/2021

Vergi Mükellefi Olmayanlara Düzenlenecek 30.000 TL’yi Aşan Faturalare-Arşiv Fatura

01/01/2020

Vergi Mükellefi Olanlara Düzenlenecek 5.000 TL’yi Aşan Faturalare-Arşiv Fatura

01/01/2020

Vergi Mükellefi Olmayanlara Düzenlenecek 30.000 TL’yi Aşan Faturalare-İrsaliye

01/07/2020

e-Fatura Mükellefi Olup Tüm Malların İmali, İthali ve Ana Bayi/Distribütör Şeklinde Pazarlanmasını Gerçekleştiren Mükelleflere-İrsaliye

01/07/2020

e-Fatura Mükellefi Olup Şekerin (Beyaz Şeker, Yarı Beyaz Şeker…) İmalini Gerçekleştiren Mükelleflere-İrsaliye

01/07/2020

e-Fatura Mükellefi Olup Demir ve Çelik (GTİP 72) ile Demir veya Çelikten Eşya (GTİP 73) İmali, İthali veya İhracı Faaliyetindee-İrsaliye

01/07/2020

e-Fatura Mükellefi Olup Gübre Takip Sistemi’ne Kayıtlı Kullanıcılare-İrsaliye

01/07/2020

Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketlere-Defter

01/01/2020

Tüm e-Defter Mükelleflerie-Defter Saklama

01/07/2020

e-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Olan ve Müstahsil Makbuzu Düzenleyen Mükelleflere-Müstahsil Makbuzu

01/07/2020